Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

ผลสอบท้องถิ่นสอบผ่าน32,369คน

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

ผลสอบท้องถิ่น

ผลสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/41679/ หรือ
เรื่อง: สอบผ่าน32,369คน


ผลสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 14/2560 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลังจากที่มหาวิทยาลัยบูรพา ที่รับผิดชอบการจัดการสอบแข่งขัน ได้รวมคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 ของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับดังกล่าว โดยได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จำนวน 32,369 คน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ในการประชุม กสถ. ในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับผลการสอบภาค ก. และภาค ข. และได้มีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค. ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 และวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ซึ่งในครั้งนี้ สถิติผู้เข้าสอบภาค ก. และภาค ข. ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน 628,242 คน ได้เข้าสอบ จำนวน 477,102 คน คิดเป็น 75.94% มากกว่าการสอบในครั้งที่ผ่านมา (ปี 2557) ซึ่งมีผู้เข้าสอบเพียง 54.88%

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข. มีผู้สอบผ่าน (ได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 60%)

สอบผ่านภาค ก. จำนวน 66,665 คน คิดเป็น 13.97% ของผู้เข้าสอบ

สอบผ่านภาค ข. จำนวน 82,569 คน คิดเป็น 17.31% ของผู้เข้าสอบ

โดยเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งภาค ก. และภาค ข. จำนวน 32,369 คน คิดเป็น 6.78% ของผู้เข้าสอบ ซึ่งมากกว่าการสอบในครั้งที่ผ่านมา (ปี 2557) ซึ่งมีผู้สอบผ่านเพียง 1.73% ส่วนตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบผ่าน มีอยู่ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาบรรณารักษ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน รวมถึงตำแหน่งที่มีผู้สอบผ่านไม่เพียงพอกับตำแหน่งว่างที่ อปท. ต้องการ ซึ่งทาง กสถ. จะพิจารณาให้มีการจัดสอบในตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ เข่น การแต่งกายในวันสอบผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีต้องแต่งกายชุดสุภาพ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ และกำหนดให้ผู้เข้าสอบต้องยื่น และส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบด้วย ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถดูได้ในเว็บไซต์ http://www.dla.go.th หรือเว็บไซต์http://www.dlaapplicant2560.com

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ยืนยันว่า การดำเนินการสอบแข่งขันในทุกขั้นตอนได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้สอบผ่านหรือผู้ที่ยังไม่สามารถสอบผ่านในครั้งนี้ ได้เชื่อมั่นในกระบวนการสอบ และอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้หวังผลประโยชน์ (ตกเบ็ด) จากผู้สมัครสอบแข่งขัน และร่วมกันดำเนินการทั้งทางกฎหมาย และทางสังคมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกท่าน

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments