Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 พ.ย. 2560 รวม 6 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมสารบรรณทหารบก

กรมสารบรรณทหารบก

ลิงค์: https://iqepi.com/41673/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพิมพ์,พนักงานธุรการ,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมสารบรรณทหารบกกรุงเทพมหานคร

กรมสารบรรณทหารบก เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมสารบรรณทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ

1. กรมสารบรรณทหารบก มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการจำนวน 6 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

1.1 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)

1.2 ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท จำนวน 2 อัตรา (ชาย,หญิง)

1.3 ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)

1.4 ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท จำนวน 1 อัตรา (ชาย,หญิง)

1.5 ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบคัดเลือก

2.1 ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2.2 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

2.3 ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.4 ตำแนห่ง พนักงานธุรการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2.5 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าา ปฏิบัิตงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ (07.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา) ณ กองธุรการ กรมสารบรรณทหารบก อาคาร 3 ชั้น 3 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2297 7513 และ 0 2297 8202

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสารบรรณทหารบก :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมสารบรรณทหารบก คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments