Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ย. -29 พ.ย. 2560 รวม 10 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ลิงค์: https://iqepi.com/41647/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 พ.ย. – 29 พ.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการตลาด ทางการค้าระหว่างประเทศ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือทางภาษาอังกฤษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1)ศึกษา รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจการค้า และการเผยแพรประชาสัมพันธ์ในงานพาณิชย์ต่างๆ
(2) ศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ วิธีการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(3) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(4) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน การตลาด และนโยบายการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
(2) ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ
(3) ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments