Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://iqepi.com/41618/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1. รับ-ส่งหนังสือภายใน-ภายนอก คพ. ทุกชนิด โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีปริมาณงานไม่ต่ำกว่า 50 ชิ้นงาน ให้แล้วเสร็จภายในทุกๆ วัน
2. รับเรื่องจากส่วนต่างๆ พร้อมลงทะเบียนรับ-ออกเลขหนังสือขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้างขออนุมัติดำเนินการ ขออนุมัติจ่ายเงิน โดยมีปริมาณไม่ต่ำกว่า 50 ชิ้นงานแล้วเสร็จภายในทุกๆ วัน
3. จัดเก็บสำเนาคู่ฉบับของบันทึกต่างๆ สำเนาจัดซื้อ-จัดจ้าง ในทุกๆ สัปดาห์
4. คัดแยก บันทึก ? เอกสาร เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกวัน
5. สนับสนุนงานด้านธุรการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. สัญชาติไทย
2. เพศชาย หญิงอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
3. มีคุณลักษณะเหมาสมทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
4. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
5. ไม่เคยเป็นผู้กระทำความผิดอายามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
วิธีสมัคร : ส่งเอกสารทาง Email : beer_amtel@hotmail.com หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ชั้น 8 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
ผู้ประสานงาน : คุณสุกันยา แก้วเกิด ฝ่ายบริหารทั่วไป [beer_amtel@hotmail(dot)com] สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง โทร. 0-2298-2254

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments