Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กยศ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 ต.ค. -30 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กยศ.

กยศ.

ลิงค์: https://iqepi.com/41608/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ต.ค. – 30 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กยศ.กรุงเทพมหานคร

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา โดยกองทุนฯ อยู่ระหว่างออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการให้กู้ยืมและการบริหารหนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการให้บริการระบบงานใหม่ของกองทุนฯ ซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนึ่งพันล้างบาท กองทุนฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะสอบคัดเลือก

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (นักวิเคราะห์ระบบ) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำรวจความต้องการความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบให้ตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ออกแบบพัฒนาปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
 • ตรวจสอบการทำงานหรือข้อผิดพลาดของระบบ การตรวจสอบการใช้งานสิทธิ์ การตรวจสอบข้อมูลในระบบต่างๆ ทดสอบการทำงานของระบบสารสนเทศเพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้ถูกต้องตามที่กำหนดและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทบทวนการใช้งานอย่างเป็นขั้นตอน และถูกต้อง
 • ฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 สัญชาติไทย

3.1.2 เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัครเข้าเป็นพนักงาน

คุณสมับติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. คุณสมบัติเพิ่มเติม

5.1 มีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น JAVA .NET PHP เป็นต้น

5.2 มีความรู้เกี่ยวกับ Database และมีความเข้าใจในคำสั่ง SQL เป็นอย่างดี

5.3 สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคระาห์และออกแบบระบบได้

5.4 มีความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ อย่างน้อย 3 ปี

5.5 หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP ของ ORACLE, Mobile Application, การเงินและบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.6 หากมีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็ฯพิเศษ

การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

7.1 ยื่นอใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา อาคารเอไปเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ

7.2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายใเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

7.3 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 59 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 พฤศิจกายน 2560

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน กยศ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments