Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กยศ. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 30 ต.ค. -17 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กยศ.

กยศ.

ลิงค์: https://iqepi.com/41606/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้นกฎหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ต.ค. – 17 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กยศ.กรุงเทพมหานคร

กยศ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเนสริมการศึกษาด้วยการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกองทุนฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ทั้งด้านให้ความเห็น ให้คำปรึกษา จัดทำนิติกรรมสัญญา ยกร่างระเบียบ ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ตลอดจนงานด้านฟ้องร้องและบังคับคดี เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานสัญญาจ้างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และช่วยผลักดันห้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ตำแหน่งที่จะคัดเลือก

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา

2. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุนฯ
 • ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผน ติดตาม กำกับดูแลงานในเชิงวิชาการ วางมาตรฐานหลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ถ่ายทอดความรู้ หรือฝึกอบรมแก่พนักงานในระดับรองลงมา ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

อ่านต่อจากประกาศดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน กยศ. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กยศ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments