Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับ2)พ.ศ.2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/41594/ หรือ
เรื่อง: มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับ2)พ.ศ.2560


  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับ 2) พ.ศ.2560

เพื่อแก้ปัญหาการโอนกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นกรณีที่จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งว่างที่องค์การบริหารส่วนตำบลรายงานให้ ก.อบต. สรรหาจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อ (3) ดังนี้

(3) กรณี ก.อบต. มีมติให้โอนพนักงานส่วนตำบล กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างตาม (2) ให้ถือว่าเป็นการแต่งตั้งจากบัญชีการสรรหาของ ก.อบต. ทั้งนี้ ตำแหน่งเดิมของผู้โอนให้ถือเป็นตำแหน่งว่างตาม (2)

ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments