Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-29 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ

ลิงค์: https://iqepi.com/41590/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นายสัตวแพทย์,เศรษฐกร,เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,830
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯสระบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบดัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบดัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง รวม ๔ อัตรา
๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ก. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ๕ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกสัตวแพทย์และ ผสมเทียม กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
–    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๖,๘๓๐.- บาท ทั่งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังดับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
ข. ตำแหน่งเศรษฐกร ๔ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกติดตามและประเมินผล กองแผนงานและโครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๕,๐๐๐.- บาท ทั่งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังดับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในกรณีที่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ของ อ.ส.ค. ต้องได้รับเงินเดือนตามที่ อ.ส.ค.กำหนดในประกาศรับสมัครนี้เท่านั้น
ค. ตำแหน่งวิศวกร ๔ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
–    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๖,๘๓๐.- บาท ทั่งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังดับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ในกรณีที่เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ของ อ.ส.ค. ต้องได้รับเงินเดือนตามที่ อ.ส.ค.กำหนดในประกาศรับสมัครนี้เท่านั้น
-๒-
ง. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ๔ (จบวิชาขีพ) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านอาฃีวอนามัยและความปลอดภัย อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ๑๕1๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ ตำแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments