Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -14 ธ.ค. 2560 รวม 15 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศอ.บต.

ศอ.บต.

ลิงค์: https://iqepi.com/41576/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,เศรษฐกรปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ยะลา,ยะลา ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์ศอ.บต.ยะลา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะไต้รับ
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับปรากฏตามรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกของแต่ละตำแหน่งปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่งปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศอ.บต. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ศอ.บต. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments