Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -22 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลิงค์: https://iqepi.com/41568/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่การข่าว
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ย. – 22 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานคร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิขาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งและกลุ่มงานที่จะจ้าง

๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๒ ดำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

๑.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว กลุ่มงานบริการ

๒. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

๒.๑ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษา
๒. มีประสบการณ์ในด้านการถ่ายภาพ หรือต้านการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

๒.๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การข่าว จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
๒. มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และลามารถรักษา ความสับของทางราชการ
๔. มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใข้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมดรสอบไต้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๘-๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments