Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/41527/ หรือ
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 50,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่จะปฏิบัติและเป็นคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาของโลกในมิติต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของ
ประเทศไทย
2.ศึกษา ทบทวนแนวทางการจัดทำตัวชี้วัด
การพัฒนาที่ยั่งยืนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยต่อไป
3.จัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
5.จัดทำ roadmap และแผนยุทธศาสตร์
6.ศึกษา วิเคราะห์ ผลได้ ผลเสียที่ประเทศจะได้รับ
จากพันธกรณีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7.ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ
8.พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของสำนักงานฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2.การบูรณาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.พันธกรณีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.สามารถทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ คำแนะนำและปรึกษาการสร้างการส่วนร่วมของ ภาคส่วนต่าง ๆ
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร ผลงานที่เสนอเข้ารับ การเลือกสรร

– ทักษะ
1.การคิดวิเคราะห์ 2.การวางแผนงาน โครงการ
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร ผลงานที่เสนอเข้ารับ การเลือกสรร

– สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.วิสัยทัศน์ 3.การวางกลยุทธ์
วิธีการประเมิน : พิจารณาจากใบสมัคร ผลงานที่เสนอเข้ารับ การเลือกสรร
เกณฑ์การประเมิน : ต้องผ่านการประเมินร้อยละ 60

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments