Categories
รายงานพิเศษ สอบตำรวจ-ทหาร สอบท้องถิ่น 2563-2564

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมสอบตำรวจรอบใหม่รวม 3,000 อัตรา(รออนุมัติ)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/41294/ หรือ
เรื่อง: เตรียมสอบตำรวจรอบใหม่รวม3,00อัตรา(รออนุมัติ)

ฝากประชาสัมพันธ์


เตรียมเปิดรับสมัครสอบตำรวจรอบใหม่ 3,000 อัตรา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากบันทึกข้อความ ที่ นร 5119.1 (สนผ)/3471 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

เรื่อง อนุมัติให้การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลัง ตร. ในพื้นที่ จชต.

เรียน ผอ.รมน.ภาค 4

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือ สนย.กอ.รมน. ด่วนมาก ที่ นร 5103/1062 ลง 25 ส.ค.60 จำนวน 1 ฉบับ

1. รอง ผอ.รมน. (ปฏิบัติราชการแทนฯ) ได้กรุณาอนุมัติให้การสนับสนุนโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกำลัง ตร. ในพื้นที่ จชต. จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาด้วย ดังนี้

1.1 โครงการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ มว.ฉก.นปพ. ในสังกัด ศชต. จำนวน 1,848 อัตรา

1.2 โครงการขอรับการสนับสนุนอัตรากำลังพลข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เพื่อบรรจุใน บก.ตชด. ภาค 4 จำนวน 3,000 อัตรา

อ่านต่อดาวน์โหลดจากลิงค์ด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments