Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ต.ค. -12 ต.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลิงค์: https://iqepi.com/41277/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ต.ค. – 12 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. เพศชายหรือหญิง
๒. ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสาขาอาหารและโภชนาการ
๓. มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๔. มีความรู้ความสามารถ โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel
๕. มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
๖. มีความอดทน มีจิตสาธารณะ
๗. ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ด้านการปฏิบัติการ
มีความรู้ด้านงานอาหารและโภชนาการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านอาหารและโภชนาการได้ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาหาร การจัดเลี้ยงและบริการอาหาร รู้จักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆได้
๒. ด้านการวางแผน
จัดลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนางาน
๓. ด้านการประสานงาน
สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับบุคลากรภายนอกและสามารถทำงานเป็นทีมได้
๔. ด้านการบริการ
รักในงานบริการด้านอาหารและโภชนาการ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศ

– ทักษะ
ตามประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศ

– สมรรถนะ
ตามประกาศ
วิธีการประเมิน : ตามประกาศ
เกณฑ์การประเมิน : ๑. ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ๒. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสูงสุดตามลำดับ ๓. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีการสอบสัมภาษณ์ จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนทักษะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments