มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ต.ค. 2560 รวม 11 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ลิงค์: https://iqepi.com/41223/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัยปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 18,750-21,880
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ต.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัยปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทด้าน วิจัย สถิติ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดทำวารสารวิชาการและวิจัย
จัดทำคำของบประมาณ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป
เขียนโปรแกรม PHP ASP.net หรือ VB.net ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน การบัญชี การเงิน การคลัง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดำเนินการจัดทำรายงานการจ่ายตรงจากระบบ GF-MIS ประจำวัน
ดำเนินการจัดทำการจ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติตามการจ่ายตรงจากระบบ GF-MIS
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และประเมินโดนวิธีสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานบุคลากร งานพัสดุและครุภัณฑ์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และประเมินโดนวิธีสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21880 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทด้าน เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
จัดทำงบประมาณรายได้ประจำปี
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้
ทักษะ/สมรรถนะ : ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และประเมินโดนวิธีสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : สถาปนิกปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีด้าน สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
ประมาณราคากลาง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรมและงานก่อสร้าง
การเขียนแบบงานก่อสร้างจากโปรแกรม Auto Cad


ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 18750 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา
ประเมินราคางานก่อสร้าง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การวิเคราะห์โครงสร้าง
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบฐานราก
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
บริหารงานก่อสร้าง

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments