Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ย. 2560 รวม 10 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ลิงค์: https://iqepi.com/41142/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการมาตรฐาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรุงเทพมหานคร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวบรวมรายละเอียดทางด้านวิชาการมาตรฐาน
(2) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดมาตรฐาน และการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง รวมถึงกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
(3) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการตรวจสอบตามมาตรฐานด้านเกษตรและอาหาร โดยดำเนินการให้สอดคล้องตามระบบการรับรองสากล
(4) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดต่างๆ การอุทธรณ์ การร้องเรียน การพักใช้ การเพิกถอน และการยกเลิกการอนุญาตหรือการรับรอง
(5) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) จัดเก็บข้อมูล เอกสาร ทะเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
(7) ให้บริการข้อมูล เอกสาร ข้อแนะนำทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.1 พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรของประเทศไทยและมาตรฐานสากล 1.3 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบออกใบรับรองและการรับรองระบบงาน 1.4 พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหาร/ด้านการเกษตรหรือด้านอื่นๆ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในแลภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(4) รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
(5) จัดทำเอกสารการประชุม วาระการประชุม และรายงานการประชุม
(6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. นโยบายการพัฒนาการเกษตร 4.0 2. บทบาทสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย Thailand 4.0
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
1. ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 2. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments