Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

วันเวลา สอบท้องถิ่นสอบวันที่24ก.ย.60(ก-ขวันเดียวกัน

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วันเวลา

วัน-เวลา สอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/41122/ หรือ
เรื่อง: สอบวันที่24ก.ย.60(ก-ขวันเดียวกัน

ฝากประชาสัมพันธ์


วัน-เวลา สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ

1. ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ตามเวลา ดังนี้

– เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

– เวลา 13.00-15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

โดยผู้ที่สมัครสอบในกลุ่มภาค/เขต ใด จะต้องเข้าสอบ ณ สถานที่สอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (กรณีเป็นสถานที่สอบที่ตั้งอยู่นอกเขตอำเภอเมือง ผู้เข้าสอบควรไปดูสถานที่สอบก่อนวันสอบ 1 วัน)

ข. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

1. การสอบแข่งขัน จะใช้วิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรวิธีการสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบโดยเคร่งครัด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

2.1 การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องใส่เสื้อยืด ไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้ายืดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกา หรือเครื่องประดับใดๆ และห้ามสวมรองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

2.2 ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพสตรีและบุรุษที่ผมยาวปิดใบหูจะต้องรวบผมให้เรียบร้อย

2.3 เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบเลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่ และห้องสอบ

2.4 ต้องนำใบสมัครสอบที่พิมพ์จากเว็บไซต์ ที่ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว และบัตรประจำตัวประชาชนไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุจะต้องไม่เกิน 60 วนนับถึงวันสอบ ซึ่งปรากฎรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน มาแสดงต่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบ หากไม่นำมาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

ดาวน์โหลดไฟล์ วันเวลา สอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments