Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ก.ย. -14 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://iqepi.com/41114/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ก.ย. – 14 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางคอมพิวเตอร์ หรือทางระบบสารสนเทศ
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและแผนพัฒนาบุคลากร
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งานเพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
3. การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เ 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางการเงิน ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการ
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
3. สามารถใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ืและ/หรือใช้งานอินเทอร์เน็ต
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถิติ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. ติดต่อประสานงาน เร่งรัดติดตามงานต่าง ๆ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกกรมปศุสัตว์
3. จัดทำเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผน/โครงการ แผนงาน งบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร การลงรับ-ส่งหนังสือ และงานบริหารทั่วไป
5. จัดเตรียมงาน บันทึก สรุป และรายงานการประชุม
6. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมปศุสัตว์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments