Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ก.ย. -22 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการข้าว

กรมการข้าว

ลิงค์: https://iqepi.com/41087/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.ย. – 22 ก.ย. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมการข้าวกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคือได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านสรีรวิทยา)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านสรีรวิทยาของพืช เพื่อทำให้เข้าใจกระบวนการทำงานต่างๆ ภายในโครงสร้างต้นพืชที่ทำให้พืชดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ตัวอย่างเช่น การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจ กลไกการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ บทบาทของฮอร์โมนพืชต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ด้านเคมีวิเคราะห์)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทางเคมีต่างๆ มีพื้นฐานความรู้และทักษะของเทคนิคการวิเคราะห์ทางเคมีต่างๆ มีความรู้ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคนิคการวิเคราะห์สมัยใหม่ รวมทั้งความรู้ทางเคมีอนินทรีย์ที่ลึกซึ้งและกว้างขวาง เพื่อให้สามารถสรรหาและสังเคราะห์อนินทรีย์วัตถุขึ้นมาใหม่ๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ ด้านการประยุกต์วิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ มาช่วยในการควบคุมการผลิต การวิจัยและพัฒนาการผลิตและผลผลิต เพื่อแก้ปัญหาในภาคเกษตรกรรม
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านข้าว
2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยา)
-การเจริญเติบโตของพืชและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
-การตอบสนองของพืชต่อปัจจัยสภาพแวดล้อม
-การปรับตัวของพืชต่อภาวะเครียด
-วิธีวิเคราะห์/วิจัยทางด้านสรีรวิทยาของพืช
-หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาเพื่อปรับปรุงผลผลิตของพืช
3. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)
-การวิเคราะห์คุณภาพข้าว
-การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
-การตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
-การวิเคราะห์ความหอมในข้าว

ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการข้าว :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการข้าว คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments