Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 ก.ย. -8 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลิงค์: https://iqepi.com/40989/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 8 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
(2) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี
(3) มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
(2) รับผิดชอบการดำเนินงานอำนวยการและสนับสนุนงานเตรียมการเดินทางไปราชการต่างประเทศของคณะผู้แทนไทยและเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก
(3) จัดทำข้อเสนอโครงการและประสานงานในการดำเนินโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
(4) ดำเนินงานทั้งด้านพิธีการและสารัตถะในการเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) งานร่างและโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอ ที่ประชุม จดบันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่นๆ
(6) งานด้านงบประมาณสำหรับการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ
(7) สนับสนุนและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
– ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเผยแพร่เบื้องต้นแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
(2) จัดทำระบบและฐานข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเผยแพร่ กิจกรรม ข่าวสาร ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
(4) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(5) ให้คำปรึกษา แนะนำ ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไป

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments