Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-14 ก.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์: https://iqepi.com/40925/ หรือ
ตำแหน่ง: อาจารย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 27,130-35,700
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเอกทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) และ/หรือ การประกอบการ (Entrepreneurship) และ/หรือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยจะต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชี/การเงิน เป็นลำดับแรก และมีพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ เป็นลำดับรอง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. สำเร็จการศึกษาโดยต้องมีระดับผลการศึกษา ดังนี้
กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
– ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F
ในวิชาหลัก
– ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
– จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้
การรับรอง
กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
– ระดับปริญญาตรี จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ไม่มีเกรด F
ในวิชาหลัก
– ระดับปริญญาโท จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
– ระดับปริญญาเอก มีผลการศึกษาดีเด่น
– จบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การรับรอง
กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมาก โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
ทั้งนี้ การพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ภาระงานสอน
2.ผลิตผลงานวิชาการ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. พิจารณาประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และผลการศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสมัคร
2. ทดสอบความรู้ทางวิชาการโดยการสอบข้อเขียน ซึ่งต้องได้เกณฑ์ “ผ่าน”
เพื่อเข้าทดสอบในขั้นต่อไป
3. ทดสอบทางจิตวิทยา (มีค่าใช้จ่าย 500 บาท)

ทักษะ/สมรรถนะ : – ทดสอบบุคลิกภาพ ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการนำเสนอ และความสามารถ ในการสื่อสารโดยการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบการสอนในหัวข้อเกี่ยวกับทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การประกอบการ (Entrepreneurship) และ/หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 15 นาที

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments