Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมป่าไม้

กรมป่าไม้

ลิงค์: https://iqepi.com/40771/ หรือ
ตำแหน่ง: ประสานงาน,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-18,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์กรมป่าไม้กรุงเทพมหานคร

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบ

ส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามงาน โดยระบุคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้สมัครโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็ฯอย่างดี เช่น Microsoft Word, Excel, Access เป็นต้น
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณ์ในการแปลเอกสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่
 • มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี
 • สามารถพิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนงาน การจัดการประชุม การจัดนิทรรศการ และเอกสารเผยแพร่
 • ติดตามและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจของส่วนรับรองการป่าไม้
 • ร่างหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • แปลเอกสารเป็นภาษาไทยและอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินงานด้านธุรการภายใต้งบประมาณกรมป่าไม้
 • ติดตามงานหนังสือทั้งภายในและภายนอกกรมป่าไม้
 • จดบันทึกนัดหมายงานต่างๆ ของส่วนรับรองการป่าไม้
 • จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำ power point สำหรับการประชุม

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัวและจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ มายัง คุณ เกษรา ที่ อีเมล์ kessara.s@tefso.org ระบุหัวเรื่องว่า “สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามงาน” ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สืบค้นรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://new.forest.go.th/cart

2. สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที่ กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปเปิดรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยประสานงาน โดยระบุคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้สมัครโดยสังเขปดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
 2. จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 3. สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หากมีประสบการณืในการแปลเอกสารจะพิจารณษเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word, Excel, Access เป็นต้น
 5. มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่
 6. มีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับตัวได้ดี
 7. สามารถใช้โปรแกรมในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ และพิมพ์ดีแบบสัมผัสได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ประสานงานกิจการภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะภายในกรมป่าไม้
 2. ติดต่อประสานงานในการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ กับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
 3. ร่างกายหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. แปลเอกสารเป็นภาษาไทยและอังกฤษตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. จัดกิจกรรม การประชุม และการฝึกอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน
 6. ดำเนินงานด้านธุรการภายใต้งบประมาณกรมป่าไม้
 7. จดบันทึกการประชุม
 8. ช่วยดูแลเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ที่มีของหน่วยงาน
 9. จัดหน้าเอกสาร แผ่นพับ หรือสิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน
 10. ช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ IT ของหน่วยงาน

อัตราเงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัและจดหมายสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษมายัง คุณเกษรา ที่อีเมล์ kessara.s@tefso.org ระบุหัวเรื่องว่า “สมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยประสานงาน” ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมป่าไม้ :email

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments