Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 ส.ค. -15 ส.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

ลิงค์: https://iqepi.com/40661/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 150,000-218,400
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 ส.ค. – 15 ส.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานคร

กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบิน ที่มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot In Command, PIC) กับเครื่องบินที่สามารถบรรจุที่นั่งผู้โดยสารได้อย่างน้อย ๑๐๐ ที่นั่ง
๒. มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อย ระดับ ๔
๓. มีชั่วโมงบินในตำแหน่ง PIC กับเครื่องบินตามข้อ ๑. ในเที่ยวบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flights) รวมมากกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ร่วมเดินทางสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๒. ร่วมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ประกอบการสอบสวน
๓. ร่วมบันทึกถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
๔. ร่วมตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ หรืออากาศยาน เพื่อนำผลมาประกอบการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
๕. วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยจัดทำเป็นรายงานผลการวิเคราะห์
๖. ร่างรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุตามอนุสัญญาและอุบัติการณ์รุนแรงตามอนุสัญญา และเสนอข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๗. ร่วมพิจารณา ทบทวน และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วยการนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
๘. ร่วมดำเนินการสอบสวนเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับอุบัติการณ์ และอุบัติเหตุของ
อากาศยานตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ความรู้ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภาคผนวก ๑๓ แห่งอนุสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒. ความรู้ด้านนิรภัยการบินที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภาคผนวก ๑๓ แห่งอนุสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๓. ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านนิรภัยการบินและด้านสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ๔. ความรู้ด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบิน ๕. ความรู้ด้านการบิน ๖. ความรู้ด้านกฎหมายการบิน
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– ทักษะ
๑. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ๒. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ๓. ทักษะการคำนวณ ๔. ทักษะการจัดการข้อมูล
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๒. บริการที่ดี ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ๔. การยึดมั่นความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๕. การทำงานเป็นทีม ๑. การสืบเสาะหาข้อมูล ๒. การคิดวิเคราะห์ ๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ๔. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงคมนาคม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments