Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

เตรียมสอบท้องถิ่นสอบวันที่24กันยายน2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เตรียมสอบท้องถิ่น

เตรียมสอบท้องถิ่น

ลิงค์: https://iqepi.com/40429/ หรือ
เรื่อง: สอบวันที่24กันยายน2560

ฝากประชาสัมพันธ์


เตรียมสอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

หลายท่านสงสัยว่าทราบได้อย่างไรว่า กสถ.จะจัดสอบท้องถิ่นในวันที่ 24 กันยายน 2560 อ้างอิงจากหนังสือที่ มท 0809.3/ว39 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องขอความร่วมมือในการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบา (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนำบล (ก.อบต.) ได้มีมติกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถ่ิน (กสถ.) เป็นหน่วยดำเนินการสอบและให้จัดการสอบเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน 4 ภาค  10 เขต

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ คาดว่าจะมีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจังหวัดได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่นท้องถิ่นที่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดและตั้งอยู่เขตจังหวัดและอำเภอที่เป็นสนามสอบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อขอใช้หรือขอเช่าสถานที่เป็นสถานที่สอบในวันดังกล่าว และดำเนินการ รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตามที่ได้เคยแจ้งไว้แล้วว่า กสถ.มีความพยายามจะให้มีการดำเนินการสอบท้องถิ่นเร็จสิ้นก่อนวันงานพระราชพิธีของในหลวง ร.9 ซึ่งหากความปรารถนาของ กสถ.เป็นจริงไม่มีปัญหาใดจนทำให้มีการเลื่อนการประกาศรับสมัครสอบในระยะ 3-4 สัปดาห์นับจากนี้ จะมีการจัดสอบที่เร็วมากซึ่งจะทำให้ท่านมีเวลาในการเตรียมสอบน้อยอาจจะเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น ดังนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้ที่ http://z.iqepi.com นานแล้ว เพื่อให้ท่านาไม่ต้องรอประกาศรับสมัครสอบของ กสถ. เพราะจะเตรียมสอบไม่ทันแนวข้อสอบถ่วงน้ำหนักไปทาง กฎหมาย พรบ. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เสียมากมีทั้งในส่วนของภาค ก และ ภาค ข แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบนั้นเมื่อรวมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจะมีจำนวนมาก การจะใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจจดจำภายในระยะเวลาที่จำกัดมากๆ ขนาดนี้ ขณะนี้ (25 ก.ค. 60) ยังไม่มีประกาศรับสมัครสอบของ กสถ. ตามที่ กสถ.แถลงข่าวจะเผยแพร่ประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ (26 ก.ค.60) และจะรับสมัครสอบในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 แต่ในการแถลงข่าวยังไม่แจ้งวันสอบ จึงได้นำข้อมูลอ้างอิงวันสอบมาให้ท่านได้มั่นใจว่า..สอบเร็วแน่นอน ท่านสามารถเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ และตำแหน่งที่จะบรรจุในแต่ละจังหวัดก่อนล่วงหน้าได้ ที่ https://z.iqepi.com

ดาวน์โหลดไฟล์ เตรียมสอบท้องถิ่น คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments