Categories
งานมหาวิทยาลัย งานราชการอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ 23 ก.ค. -15 ส.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://iqepi.com/40384/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ก.ค. – 15 ส.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ฝากประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลนครปฐม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : คุณสมบัติทั่วไป
๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๐ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี ๓)
๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications) :
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
๓. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word /Excel/Power point และ Internet หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
๔. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รับผิดชอบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี
๕. มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานด้านบริการ (Service mind) และการประสานงาน
๖. มีความคิดสร้างสรรค์ เน้นทำงานเชิงรุก และการทำงานเป็นทีม
๗. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๑ ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่รับผิดชอบโดยย่อ :
๑. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก การจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
๒. จัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ โครงการการอบรม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
๓. เชิญชวน ให้คำปรึกษา และแนะนำกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ แก่ผู้ใช้บริการ และกลุ่มเป้าหมาย
๔. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ในการดำเนินงานต่างๆ ของงานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของงาน
๕. จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของสถาบันฯ ด้านบริการวิชาการ
๖. จัดทำรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.ค. 2560
สอบวันที่: 23 ก.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 23 ก.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments