Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ก.ค. -1 ส.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://iqepi.com/40330/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สตูล
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.ค. – 1 ส.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานจัดหางานสตูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านแรงงาน เกี่ยวกับการรวบรวมและบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการทำงาน การทดสอบด้านจิตวิทยาเพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกาารวบรวมข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางานเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพในระดบบ ข้อมูลแหล่งฝึกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่าง ในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความในใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแก่กลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง รวมทังการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลดำเนินงานเพื่อประเมินทางเทคนิคทีใช้ใการให้คำปรึกษาแนะนำ
โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการจัดหางาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments