สวทช. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 31 ก.ค. -18 ก.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สวทช.

สวทช.

ลิงค์: https://iqepi.com/40071/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ก.ค. – 18 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สวทช.กรุงเทพมหานคร

สวทช. เปิดรับสมัครสอบ

นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017
นักวิชาการ / ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน CO 30/06/2017
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC 19/07/2017
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ / งานความร่วมมือระหว่างประเทศ BIOTEC 19/07/2017
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CO 16/07/2017
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ NECTEC 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาบุคลากรและองค์กร NANOTEC 30/06/2017
นักวิชาการ / ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน CO 30/06/2017
วิศวกร / ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม Serv. 30/06/2017
ผู้จัดการ / งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์ CO 30/06/2017
วิศวกร / งานบริหารอาคารสำนักงานกลาง CO 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย CO 30/06/2017
ผู้อำนวยการฝ่าย / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC 30/06/2017
วิศวกร / ห้องปฏิบัติการวิจัยโพรโตคอลและเครือข่ายไร้สาย NECTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ NECTEC 30/06/2017
วิศวกร / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม MTEC 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / งานแผนกลยุทธ์การตลาด NANOTEC 30/06/2017
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ / ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ CO 30/06/2017
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการวัสดุทางการแพทย์ MTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยการประมวลผลสัญญาณชีวการแพทย์ NECTEC 30/06/2017
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 3 (FR01-02) CO 31/07/2017
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05) CO 31/07/2017

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี / งานบริการด้านจ่าย 4 (FR03-05) CO 31/07/2017
นักวิเคราะห์ / ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย CO 30/06/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้สารชีวโมเลกุล BIOTEC 01/07/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านสัตว์น้ำ BIOTEC 01/07/2017
นักวิเคราะห์ / งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ CO 15/07/2017
นักวิเคราะห์อาวุโส / งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์ CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการชีวสถิติและสารสนเทศ BIOTEC 30/06/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / สายงานกิจการพิเศษ CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร CO 15/07/2017
นักวิชาการ / ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย CO 30/06/2017
นักวิเคราะห์ / งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC 30/06/2017
นักวิชาการ / หน่วยฝึกอบรม BIOTEC 30/06/2017
ที่ปรึกษาอาวุโส / สายงานกิจการพิเศษ CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร CO 15/07/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / ฝ่ายขายและบริการคีย์แอคเคานต์ CO 15/07/2017
นักพัฒนาองค์กร / งานพัฒนาองค์กร CO 30/06/2017
ที่ปรึกษา / งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา CO 15/07/2017
ที่ปรึกษาอาวุโส / ฝ่ายการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมคลัสเตอร์ CO 15/07/2017
นักวิจัย / ห้องปฏิบัติการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรค BIOTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูและอำนวยความสะดวก NECTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC 30/06/2017
ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC 30/06/2017

ผู้ช่วยวิจัย / ห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ NECTEC 30/06/2017
ที่ปรึกษา / งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ CO 15/07/2017
นักกฎหมาย / งานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา CO 30/06/2017
เลขานุการผู้บริหาร / งานเลขานุการผู้บริหาร BIOTEC 30/06/2017
เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ / งานสื่อยุคใหม่ CO 16/07/2017
พนักงานห้องปฏิบัติการ / ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์ BIOTEC 30/06/2017
วิศวกร / งานพัฒนาระบบสารสนเทศ CO 16/07/2017
นักวิเคราะห์อาวุโส / ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร CO 30/06/2017

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สวทช. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments