สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 มิ.ย. 2560 รวม 50 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa)

ลิงค์: https://iqepi.com/39965/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa)กรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ

สำนักานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ที่ 18/2560

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560

มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานฯ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในส่วนงานต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (ด้านยุทธศาสตร์และบริหาร)

1.2 โครงการ Digital Park (Digital Park Program)

1.3 โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart City Program)

1.4 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนบริการในพื้นที่

1.5 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน

1.6 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง

1.7 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

1.8 ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสหกรรมและธุรกิจ

1.9 ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล

1.10 ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

1.11 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

1.12 ฝ่ายอำนวยการสำนักงาน

1.13 ฝ่ายบริหารทรัพยากรองค์กรและบุคคล

1.14 ฝ่ายบริหารการคลังและบริการกลาง

1.15 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) :ตนเอง  ,email  ,fax  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตทัล (depa) คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments