งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 ก.ค. 2560 รวม 16 อัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/39945/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครสวรรค์,พระนครศรีอยุธยา,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทยกรุงเทพมหานคร

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยรบิษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 11 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลำดับคุณวุฒิ/สาขาวิชาสังกัดปฏิบัติงานจำนวนอัตรา
1คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโททางด้านการเงินฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ1 อัตรา
2คุณวุฒิปริญญาโททางด้านการตลาด หรือ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ฝ่ายตลาดขนส่ง1 อัตรา
3คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจฝ่ายตลาดขนส่ง1 อัตรา
4คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากร1 อัตรา
5ปริญญาตรีบริหารธุรกิจฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ1 อัตรา
6คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำนักงานไปรษณีย์เขต 1
สำนักงานไปรษณีย์เขต 6
สำนักงานไปรษณีย์เขต 8
แห่งละ 1 อัตรา
รวม 3 อัตรา
7คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์1 อัตรา
8คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณืคอมพิวเตอร์1 อัตรา
9คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สำนักงานไปรษณีย์เขต 61 อัตรา
10คุณวุฒิประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาบัญชี
หน่วยงานต่างๆ4 อัตรา
11คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ1 อัตรา


วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ไปรษณีย์ไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments