งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-12 ก.ค. 2560 รวม 16 อัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/39945/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครสวรรค์,พระนครศรีอยุธยา,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทยกรุงเทพมหานคร

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยรบิษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 11 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลำดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สังกัดปฏิบัติงาน จำนวนอัตรา
1 คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโททางด้านการเงิน ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา
2 คุณวุฒิปริญญาโททางด้านการตลาด หรือ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายตลาดขนส่ง 1 อัตรา
3 คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ฝ่ายตลาดขนส่ง 1 อัตรา
4 คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา
5 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา
6 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานไปรษณีย์เขต 1
สำนักงานไปรษณีย์เขต 6
สำนักงานไปรษณีย์เขต 8
แห่งละ 1 อัตรา
รวม 3 อัตรา
7 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1 อัตรา
8 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณืคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
9 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สำนักงานไปรษณีย์เขต 6 1 อัตรา
10 คุณวุฒิประกาศนียบัตริวชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาบัญชี
หน่วยงานต่างๆ 4 อัตรา
11 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ 1 อัตรา


วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ ไปรษณีย์ไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments