งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 มิ.ย. -12 ก.ค. 2560 รวม 16 อัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/39777/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานไปรษณีย์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,740-17,830
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทยกรุงเทพมหานคร

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 11 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลำดับคุณวุฒิ/สาขาวิชาสังกัดปฏิบัติงานจำนวนอัตรา
1คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโททางด้านการเงินฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ1 อัตรา
2คุณวุฒิปริญญาโททางด้านการตลาด หรือ ปริญญาโทเศรษฐศสาสตร์ฝ่ายตลาดขนส่ง1 อัตรา
3คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจฝ่ายตลาดขนส่ง1 อัตรา
4คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรมฝ่ายพัฒนาบุคลากร1 อัตรา
5ปริญญาตรีบริหารธุรกิจฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ1 อัตรา
6คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำนักงานไปรษณีย์เขต 1
สำนักงานไปรษณีย์เขต 6
สำนักงานไปรษณีย์เขต 8
แห่งละ 1 อัตรา
รวม 3 อัตรา
7คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์1 อัตรา
8คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์1 อัตรา
9คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สำนักงานไปรษณีย์เขต61 อัตรา
10คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาบัญชี
หน่วยงานต่างๆ4 อัตรา
11คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ1 อัตรา

การสมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุราชการ

หลักสูตรการสอบ

1. การสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งแยกเป็น 2 วิชา

– วิชาที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– วิชาที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป

2. การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาท่าวงทีวาจา บุคลิกและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทั้งนี้ จะทำการสอบความรู้ความสามารถตามข้อ 1 ก่อน และจะประกาศผลการสอบข้อเขียนโดยผู้สมัครสอบจะต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามข้อ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ส.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ไปรษณีย์ไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments