ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 มิ.ย. -12 ก.ค. 2560 รวม 16 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/39777/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานไปรษณีย์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,740-17,830
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ไปรษณีย์ไทยกรุงเทพมหานคร

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 11 คุณวุฒิ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ในคุณวุฒิต่างๆ รวม 16 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1. คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลำดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สังกัดปฏิบัติงาน จำนวนอัตรา
1 คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาโททางด้านการเงิน ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา
2 คุณวุฒิปริญญาโททางด้านการตลาด หรือ ปริญญาโทเศรษฐศสาสตร์ ฝ่ายตลาดขนส่ง 1 อัตรา
3 คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ฝ่ายตลาดขนส่ง 1 อัตรา
4 คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือปริญญาตรีสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา
5 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา
6 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานไปรษณีย์เขต 1
สำนักงานไปรษณีย์เขต 6
สำนักงานไปรษณีย์เขต 8
แห่งละ 1 อัตรา
รวม 3 อัตรา
7 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม
ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1 อัตรา
8 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
9 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
สำนักงานไปรษณีย์เขต6 1 อัตรา
10 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาบัญชี
หน่วยงานต่างๆ 4 อัตรา
11 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ 1 อัตรา

การสมัครสอบ

สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุราชการ

หลักสูตรการสอบ

1. การสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งแยกเป็น 2 วิชา

– วิชาที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– วิชาที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป

2. การสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาท่าวงทีวาจา บุคลิกและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ทั้งนี้ จะทำการสอบความรู้ความสามารถตามข้อ 1 ก่อน และจะประกาศผลการสอบข้อเขียนโดยผู้สมัครสอบจะต้องผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กำหนด จึงจะมีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งตามข้อ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :online
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ส.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ไปรษณีย์ไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments