มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลิงค์: https://iqepi.com/39724/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,750-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สุรินทร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท สาขาชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาชีวเคมี สาขาชีวการแพทย์ สาขาพันธุศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. ไม่จำกัดอายุ
4. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (กรุณาแนบเอกสาร)
5. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
6. หากมีประสบการณ์ด้าน Bioinformatics และการใช้งานภาษา R จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี
8. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีความรู้ทางเทคนิค basic molecular เช่น nucleic acid extraction ,PCR และ Automated sequencing เป็นต้น Basic tissue culture skills และ Bioinformatics บริหารจัดการวัสดุ เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการ ช่วยอาจารย์รวบรวมข้อมูล วางแผนและติดตามงาน รวมทั้งติดต่อประสานเกี่ยวกับโครงการทั้งภายในและภายนอก
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. สอบข้อเขียน ความรู้ด้านจิตวิทยา ทักษะด้านgenetics และ bioinformatics
2. สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : -ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ TOELF IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (กรุณาแนบเอกสาร)
-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
-หากมีประสบการณ์ด้าน Bioinformatics และการใช้งานภาษา R จะพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments