กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 มิ.ย. -31 ก.ค. 2560 รวม 8 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ลิงค์: https://iqepi.com/39690/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (ปริญญาโท

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่ได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่าง

ระดับปริญญาตรี

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,000 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งว่าที่จะบรรจุครั้งแรก 6 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้

1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์)

3. สาขาวิชารัฐศาสตร์

4. สาขาวิชานิติศาสตร์

5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

โดยมีจำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียไบด้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้

1. สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตณื)

3. สาขาวิชารัฐศาสตร์

4. สาขาวิชานิติศาสตร์

5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6. สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป้นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณซุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษญ์ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments