องค์การตลาด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 มิ.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การตลาด

องค์การตลาด

ลิงค์: https://iqepi.com/39538/ หรือ
ตำแหน่ง: ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การตลาดกรุงเทพมหานคร

องค์การตลาด เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดตั้งตลาดสาธารณะ ปรับปรุงตลาดสาธารณะ ส่งเสริมตลาดเอกชน จัดและส่งเสริมการผลิตโภคภัณฑ์ให้พอแก่ความต้องการของตลาด จัดการขนส่งโภคภัณฑ์ไปสู่ตลาดให้เป็นไปโดยสะดวกและดำเนินการควบคุม ตลอดจนอำนวยการบริการเกี่ยวกับตลาดขององค์การ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ระดับปฏิบัติการ (ตลาดสาขาบางลำพูน) 1 อัตรา

2. ระดับปฏิบัติการ (ตลาดสาขาบางคล้า) 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนต่อเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัครโดยได้รับความเห็ฯชอบจาก องค์การตลาด

คุณซุฒิทางการศึกษา
ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันกาศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษการรับสมัคร1. ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่ แผนกบริหารบุคคล องค์การตลาด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 68/12 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เป้ฯต้นไป ในระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2158 1411-14 ต่อ 43,49 หรือสามารถเรียกดูข้อมูลและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ องค์การตลาด 3. หากหลักฐานการประกอบการสมัครตาม ข้อ 5 ไม่ครบถ้วน ณ วันยื่นใบสมัคร องค์การตลาด จะไม่รับสมัครไว้ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ในการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ครบถ้วนใหม่ ภายในกำหนดข้างต้น

 


วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การตลาด :ตนเอง  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ องค์การตลาด คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments