กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -30 พ.ค. 2560 รวม 6 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://iqepi.com/39198/ หรือ
ตำแหน่ง: บุคลากร,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่ขนส่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*,ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช,นครศรีธรรมราช,แพร่,แม่ฮ่องสอน,ร้อยเอ็ด,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 30 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่ฮองสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานอุดรธานี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยกรมท่าอากาศยานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่สำนักงานเลขานุการกรม ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด และท่าอากาศยานอุดรธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2555 ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง/สังกัด อัตราว่างที่จะจัดจ้าง (บรรจุครั้งแรก)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1) ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 4 อัตรา

3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ช่วงเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมท่าอากาศยาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments