กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -1 มิ.ย. 2560 รวม 45 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

ลิงค์: https://iqepi.com/39195/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการยุติธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 45
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงยุติธรรมกรุงเทพมหานคร

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานปลัดกระรทวงยุติธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม

สังกัดสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณธกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การเกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉฑาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (แบับที่ 2) พ.ศ.2555 ลงวันี่ 26 กันยายน 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนยุติธรรม สังกัดสำนักงานกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 45 อัตรา

  1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 19 อัตรา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
  3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา
  5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
  6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
  7. ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 2 อัตรา


วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงยุติธรรม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงยุติธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments