งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -2 มิ.ย. 2560 รวม 200 อัตรา

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://iqepi.com/39127/ หรือ
ตำแหน่ง: อาสาพัฒนา,(อสพ.),รุ่นที่70
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดของผู้ได้รับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

อาศัยอำนาจตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540 ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็น อสพ. ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง จำนวน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.1 ชื่อตำแหน่ง

ตำแหน่ง “อาสาพัฒนา (อสพ.)” อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

1.2 จำนวนตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

จำนวน 200 อัตรา

1.3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดและปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาคบ้านเกิด

1.4 ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาพัฒนาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ทำงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสิรมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สร้างชุมชนสัมมาชีพ และพัฒนาผู้นำให้มีศักยภาพ เป็นผู้นำสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจพอเพียงได้ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานประจำอยู่ในหมู่บ้าน ตำบล

อ่านต่อ..ดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงค์ด้านล่าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

บัญชีจัดสรรจํานวน อสพ. และงบประมาณในการคัดเลือก อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐
ที่จังหวัดอําเภอตําบลจํานวน อสพ.ที่จัดสรร ใหจังหวัดงบประมาณที่จัดสรร
ตอจังหวัด
หมายเหตุ
(คน)(บาท)
1กระบี่853210,000
2กาญจนบุรี1398315,000
3กาฬสินธุ์18135320,000
4กําแพงเพชร1178215,000
5ขอนแก่น26199530,000
6จันทบุรี1076210,000
7ฉะเชิงเทรา1193215,000
8ชลบุรี1192115,000
9ชัยนาท853110,000
10ชัยภูมิ16124320,000
11ชุมพร870210,000
12เชียงราย18124420,000
13เชียงใหม่25204525,000
14ตรัง1087210,000
15ตราด738110,000
16ตาก963210,000
17นครนายก44125,000
18นครปฐม7106210,000
19นครพนม1299215,000
20นครราชสีมา32289635,000
21นครศรีธรรมราช23169425,000
22นครสวรรค์15130315,000
23นนทบุรี652110,000
24นราธิวาส13771215,000
25น่าน1599315,000
26บึงกาฬ853110,000
27บุรีรัมย์23189525,000
28ปทุมธานี760110,000
29ประจวบคีรีขันธ์848210,000
30ปราจีนบุรี765210,000
31ปัตตานี12115915,000
32พระนครศรีอยุธยา16209420,000
33พะเยา968210,000
34พังงา848110,000
35พัทลุง1165215,000
36พิจิตร1289215,000
37พิษณุโลก993210,000
38เพชรบุรี893210,000
39เพชรบูรณ์11117315,000
40แพร่878210,000
41ภูเก็ต31715,000
42มหาสารคาม13133315,000
43มุกดาหาร753110,000
44แม่ฮ่องสอน745210,000
45ยโสธร979210,000
46ยะลา858510,000
47ร้อยเอ็ด20193420,000
48ระนอง53015,000
49ระยอง858110,000
50ราชบุรี10104210,000
51ลพบุรี11124315,000
52ลําปาง13100315,000
53ลําพูน851110,000
54เลย1490315,000
55ศรีสะเกษ22206425,000
56สกลนคร18125420,000
57สงขลา16127420,000
58สตูล736110,000
59สมุทรปราการ650110,000
60สมุทรสงคราม33615,000
61สมุทรสาคร34015,000
62สระแก้ว959210,000
63สระบุรี13111315,000
64สิงห์บุรี643110,000
65สุโขทัย986210,000
66สุพรรณบุรี10110410,000
67สุราษฎร์ธานี19131320,000
68สุรินทร์17159420,000
69หนองคาย962210,000
70หนองบัวลําภู659110,000
71อ่างทอง773210,000
72อํานาจเจริญ756110,000
73อุดรธานี20156420,000
74อุตรดิตถ์967210,000
75อุทัยธานี870110,000
76อุบลราชธานี25219525,000
รวมทั้งหมด8787,2552001,040,000

 


วิธีการสมัครงาน  กรมการพัฒนาชุมชน :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการพัฒนาชุมชน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | ใบสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments