งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -31 พ.ค. 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://iqepi.com/39113/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างภาพปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,500-12,650
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 พ.ค. – 31 พ.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านช่างภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีทัศน์ บันทึกภาพยนตร์ ในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
(2) ตกแต่ง ตัดต่อลำดับภาพ บันทึกเสียงรวมถึงการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟิลม์ภาพยนตร์เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
(3) ปฏิบัติงานในเรื่องล้าง – อัดภาพและตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายที่ถ่ายมาได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพถ่ายที่คมชัดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป
(4) ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม เช่น ให้เลขรหัส บันทึกเอกสารลงในไมโครฟิลม์ รวมทั้งตรวจสอบและจัดเก็บ และจัดส่งไมโครฟิลม์ให้บริษัทเอกชนที่รับจ้างล้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(5) จัดหมวดหมู่เก็บรักษาและควบคุมการเบิกจ่ายฟิลม์หรือเอกสารแผนที่ต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
(6) ถ่ายภาพต่างๆ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ วิจัยผลงานทางวิชาการ ทำแบบพิมพ์ต่างๆ
(7) จัดทำและวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศลงในวัสดุต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการบริการ
(1) ให้บริการสำเนาภาพถ่าย วีดีทัศน์ ภาพยนตร์ และไมโครฟิล์ม
(2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (200 คะแนน)
สอบข้อเขียน (100 คะแนน) โดยจะทดสอบ
– การถ่ายภาพเบื้องต้น
– การตบแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ
– การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น
– การตัดต่อลำดับภาพและเสียงในการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
– การผลิตภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ใน Social Media
– การผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์
สอบปฏิบัติ (100 คะแนน) โดยจะทดสอบ
– การจัดไฟในห้องสตูดิโอ
– การตัดต่อวีดิทัศน์ด้วยระบบ Non Linear (โดยใช้โปรแกรมตัดต่อ EDIUS) หรือถ้ามีโปรแกรมที่ตัวเองถนัดให้เอาเครื่องมาเอง หรือการใช้โปรแกรม Photoshop ในการแก้ไขภาพตามโจทย์ที่กำหนด
ทักษะ/สมรรถนะ : การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments