งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 พ.ค. -22 พ.ค. 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://iqepi.com/39040/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องกล,พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 พ.ค. – 22 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กรมหม่อนไหมอุดรธานี

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิทางการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาดังนี้ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
2. ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียมเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประสัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุบงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำห้องทดลอง
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานภาคสนามและในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมิอ เครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments