งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-11 พ.ค. 2560

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.

กศน.

ลิงค์: https://iqepi.com/38964/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน.ปทุมธานี

กศน. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัด ปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญยาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ประกอบกับคำสั่งสำนักางนปลัดกระทรวงศซึกษาธิการ ที่ 531/2551 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2551 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง กลุ่มงาน จำนวนอัตราว่าง สถานที่ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณื ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 18,000 บาท

 • ตุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กศน. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments