สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 พ.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ลิงค์: https://iqepi.com/38435/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-18,900
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 พ.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรุงเทพมหานคร

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข 

จำนวน : 1 อัตรา

ค่าตอบแทน : 18,900 บาท

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-28 เมษายน 2560 ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ สาชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์/กายภาพ/ชีวภาพ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 3 ปี

หลักฐานการสมัครที่ต้องมี

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และ แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป

2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สูติบัตร อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง

3.หลักฐานการศึกษา ที่ตรงตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบทหารกองเกิน จำนวน 1 ฉบับ

5.หนังสือรับรองการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้องและชื่อกำกับไว้ด้วย

6.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โทรศัพท์ 02-248-8984 ในวันและเวลาราชการ

(อ่านประกาศรับสมัครงาน)

http://www.smartteen.net/main/index.php?mode=maincontent&group=94&id=860&date_start=&date_end=

 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ :ตนเอง
สอบวันที่: 8 พ.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 23 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ไฟล์แนบ 1 |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments