Thai PBS เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-24 เม.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

Thai

Thai PBS

ลิงค์: https://iqepi.com/38359/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดออนไลน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**Thai PBSกรุงเทพมหานคร

Thai PBS เปิดรับสมัครสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน
ผลิต และบริหารจัดการคอนเท้นส์เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท รวมถึงสื่อใหม่อื่น ๆ
วางแผนและปฏิบัติงานกิจกรรม การสื่อสาร การตลาดและการขยายเครือข่ายในทุกบริการของสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์, วิทยุ รวมถึงสื่อใหม่อื่น ๆ
วิเคราะห์ สรุปรายงาน และเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ และจัดการตอบปัญหาให้กับผู้ใช้บริการในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
รวบรวมข้อเสนอแนะทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการวิเคราะห์
ศึกษาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงาน
คุณสมบัติทั่วไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท นิเทศศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 – 3 ปี ด้านงานเว็บไซต์ งานสื่อสารและการตลาดออนไลน์ งานสื่อสังคมออนไลน์
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในงานเว็บไซต์ งานสื่อสังคมออนไลน์ งานสื่อใหม่อื่น ๆ
มีทักษะงานประชาสัมพันธ์ การทำการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงการบริหารจัดการด้านลูกค้า หรือสมาชิกสัมพันธ์
มีทักษะการใช้งานโปรแกรมกราฟฟิค เช่น Photoshop, โปรแกรมตัดต่อ, ภาษา HTML และเข้าใจหลักการ SEO
มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้ทางสื่อใหม่ และเทคโนโลยีดิจิตอล
สนใจสถานการณ์ข่าว เหตุการณ์สำคัญ และเนื้อหารายการของสถานีโทรทัศน์
สามารถทำงานกะ และทำงานนอกเวลาได้
พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะเป็นประโยชน์
มีความสนใจและสามารถทำความเข้าใจแนวคิดของเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ ทำงานเชิงรุก และมีความรับผิดชอบ
มีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก
วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

• สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสังคมออนไลน์และการตลาดออนไลน์ 1 อัตรา (pdf)

ใบสมัครงาน (pdf)

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 เมษายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
www.thaipbs.or.th/JOB

………………………………………………………………..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 2204
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ Thai PBS :ตนเอง  ,email  

ดาวน์โหลดไฟล์ Thai PBS คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments