Thai PBS เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-24 เม.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

Thai

Thai PBS

ลิงค์: https://iqepi.com/38357/ หรือ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานสร้างสรรค์การผลิตสื่อออนไลน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**Thai PBSกรุงเทพมหานคร

Thai PBS เปิดรับสมัครสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน
วางแผนงาน พัฒนา กำกับดูแล และบริหารงานเทคนิคด้านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ แอพพลิเคชั่น อินเตอร์เน็ตทีวี และสื่อใหม่อื่นๆ (Programming)
ควบคุม ดูแลการผลิตงานมัลติมีเดียทุกประเภทบนเว็บไซต์ และสื่อใหม่ เช่น คลิปวีดีโอ คลิปเสียง (Multimedia)
ควบคุม ดูแลการผลิตงานสร้างสรรค์ ออกแบบกราฟิกเว็บไซต์ สื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ให้เหมาะสม (Graphic Design)
ดูแลประสานงานด้านเทคนิคในการถ่ายทอดเว็บทีวี หรืออินเตอร์เน็ตทีวี (WebTV)
กำหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณ อัตรากำลัง และยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานด้านเทคนิค, Platform
สรุปผลงาน สถิติ ปัญหาอุปสรรค และข้อมูลเชิงเทคนิคอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนางาน
คุณสมบัติทั่วไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
มีประสบการณ์ในสายงานเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารโครงการ หรือสร้างโครงการด้านสื่อออนไลน์ เทคโนโลยี เว็บไซต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ในงานด้านสถานีโทรทัศน์จะเป็นประโยชน์)
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรม ออกแบบฐานข้อมูล ดูแลระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง กระบวนการผลิตมัลติมีเดียบนสื่อออนไลน์
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านเทคนิคของเว็บไซต์ และสื่อใหม่อื่นๆ เช่น Mobile Application และเทคโนโลยีสื่อดิจิตอลอื่นๆ
สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนา และติดตามระบบงานต่างๆ ได้ดี รวมถึงสามารถบริหาร นำเสนอโครงการในด้านเทคนิคได้เป็นอย่างดี
มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ แก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน
พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์
มีทักษะในการสื่อสาร และการนำเสนองาน
สามารถนำทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ และวิเคราะห์มาใช้จริง
มีความเป็น Digital Lifestyle รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
มีความหยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม การอุทิศตน และความสามารถในการทำงานเชิงรุก
มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

• สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง หัวหน้างานสร้างสรรค์การผลิตสื่อออนไลน์ 1 อัตรา (pdf)

ใบสมัครงาน (pdf)

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 เมษายน พ.ศ. 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
www.thaipbs.or.th/JOB

………………………………………………………………..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 02-790-2000 ต่อ 4152
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ Thai PBS :ตนเอง  ,email

  ประกาศรับสมัคร | ใบสมัครงาน (pdf)

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments