กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 เม.ย. -12 เม.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม

ลิงค์: https://iqepi.com/37769/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 เม.ย. – 12 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมหม่อนไหมนราธิวาส

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพาณิชยการทางบริหารธุรการ
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส เห็นว่าเหมาะสม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น รับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อ รวบรวมข้อมูลสถิติ
2. งานทะเบียนเอกสารรวบรวมข้อมูล จัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
3. ปฏิบัติงานพัสดุ
4. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1. โดยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป 1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง – ความรู้เกี่ยวกับด้านธุรการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 – ความรู้เกี่ยวกับด้านพัสดุ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน : – สอบข้อเขียน

– ทักษะ
2. ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : – สอบข้อปฏิบัติ

– สมรรถนะ
3. คุณสมบัติส่วนบุคคล 2.1 คุณสมบัติส่วนบุคคล – บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ – ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ – มนุษย์สัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม – การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 2.2 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน
วิธีการประเมิน : – สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : – ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้จะต้องมีคะแนนในการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และรวมกันทั้งสองด้านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมหม่อนไหม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments