ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-19 เม.ย. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/37766/ หรือ
ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารกรุงไทยกรุงเทพมหานคร

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่ออุตสาหกรรม – 258

รองผูอํานวยการฝาย / หัวหนาสวน / เจาหนาที่อาวโสุ วิเคราะหสินเชื่อ (Credit Analyst) ทีมวิเคราะหและอนุมัติสินเชื่อกลุม Loan Fac… – 257

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-L) สังกัด สำนักงานธุรกิจบางบอน – 256

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส /เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน – 255

ตำแหน่งงาน หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M) สังกัด สำนักงานธุรกิจเจริญนคร – 254

หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ ผลิตภัณฑ์ Bancassurance – 251

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หัวหน้าส่วน/เจ้าหน้าที่อาวุโส/เจ้าหน้าที่ พัฒนาข้อเสนอและคุณค่าลูกค้าธนบดี – 252

เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยภูมิภาค – 250

เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ (ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศวงศ์สว่าง) – 249

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส /เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน – 237

ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesales) – 204

ด้านวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Strategic Planning) – 184

Credit Portfolio Management – 131

Data Analytics / Credit Modelling – 132

ตำแหน่งงานด้าน Programmer / Developer สายงานเทคโนโลยี – 111

เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ – 106

หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน 1 (Sales) – 99

ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร (Corporate Strategy) – 15

รับสมัครงานสำหรับผู้พิการ – 14

ด้านธุรกิจสัมพันธ์ (Relationship Manager – Corporate Banking) – 12

ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Manager / Account Officer – Corporate Banking) – 13

เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ – 8


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารกรุงไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments