สทอภ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-17 มี.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

สทอภ

สทอภ

ลิงค์: https://iqepi.com/37442/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,500++
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สทอภชลบุรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สทอภ เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคม, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.วิเคราะห์และวางแผนการถ่ายภาพดาวเทียมดวงต่างๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณ เชิงวิศวกรรม และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และศักยภาพของดาวเทียม รวมถึงนโยบาย ของ สทอภ.
2.จัดทำแผนการถ่ายภาพ (Basic scenario) ให้สอดคล้องกับศักยภาพของดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมดวงต่างๆ ที่ สทอภ. รับสัญญาณแบบบูรณาการ ในสถานการณ์ปกติ/ฉุกเฉิน เพื่อจัดเตรียมข้อมูลดาวเทียมพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและนโยบายของ สทอภ.
3.ประสานงานภายในกับ ฝผค. ในการรับคำสั่งโปรแกรมถ่ายภาพ เพื่อสั่งให้ดาวเทียมบันทึกภาพ
4.ติดตามผลการถ่ายภาพ เพื่อสั่งถ่ายซ่อมและ/หรือสั่งผลิต หรือแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการสั่งข้อมูล และความต้องการของผู้ขอรับบริการ
5.วิเคราะห์คำสั่งที่สามารถนำเข้าแผนงาน วางแผนและยืนยันแผนงานการถ่ายภาพประจำวัน
6.ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของ สทอภ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : วิศวกรรมศาสตร
ทักษะ/สมรรถนะ : (3)หากมีความรู้ และมีประสบการณ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (อาทิ Arc GIS, Global Mapper, Google Earth)
3.2 มีประสบการณ์ หรือมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีระบบดาวเทียม
(4) สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบของงาน Routine Operation ได้
(5) มีความกระตือรือร้น และแสวงหาการเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้วยตนเอง และสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
(6) มีความรู้ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน อยู่ในระดับดี เนื่องจากต้องใช้ในการศึกษาคู่มือการใช้งานระบบวางแผนถ่ายภาพ และการปฏิบัติงานประจำวัน
(7) มีความสามารถในการประสานงาน บุคคล หรือหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
(8) มีบุคลิกภาพดี มีความรอบรู้ มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
สมัครงาน สทอภ งานราชการ ชลบุรี สทอภ รับสมัคร สอบ สทอภ2560 สอบ สทอภ 60 ehenbook.com สทอภ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สทอภ :online  ,mail  

ดาวน์โหลดไฟล์ สทอภ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments