ก.พ. ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ 1 มี.ค. -21 มี.ค. 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

ก.พ. ภาค ก.

ลิงค์: https://iqepi.com/37382/ หรือ
ตำแหน่ง: ประกาศอย่างเป็นทางการ,ภาคก.
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มี.ค. – 21 มี.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ. ภาค ก.ทั่วประเทศ

ก.พ. ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ.จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังรายละเอียดเอกสารหมายเลข 1

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3. ระดับปริญญาตรี

4. ระดับปริญญาโท

รายชื่อศูนย์สอบ และจำนวนที่นั่งสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ
01 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 150,000
02 ฉะเชิงเทรา 15,000
03 ราชบุรี 25,000
04 ชลบุรี 30,000
05 เชียงใหม่ 50,000
06 พิษณุโลก 40,000
07 อุดรธานี 45,000
08 อุบลราชธานี 35,000
09 ขอนแก่น 30,000
10 สุราษฎร์ธานี 30,000
11 สงขลา 50,000
รวม 500,000

หมายเหตุ จำนวนที่นั่งสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สมัครงาน ก.พ. ภาค ก. งานราชการ ทั่วประเทศ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ ก.พ. ภาค ก.2560 สอบ ก.พ. ภาค ก. 60 ehenbook.com ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ก.พ. ภาค ก. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 พ.ค. 2560
สอบวันที่: 2 ก.ค. 2560
ประกาศผลสอบ: 20 ต.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. ภาค ก. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments