งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2560

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรม

ลิงค์: https://iqepi.com/37282/ หรือ
ตำแหน่ง: ภาคก.สำนักงานศาลยุติธรรม
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานศาลยุติธรรมกรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม

เมื่อโลกใบนี้มี ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม

รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ต่ำกว่าปริญญาตรี) ( รับสมัคร 6 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 )

จากประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก. ที่จัดสอบโดย สำนักงานศาลยุติธรรม ได้ทำให้เกิดใบรับรองผลภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรมขึ้นอีก 1 ใบ ที่มีลักษณะคล้ายกับภาค ก. ของ ก.พ. เพียงแต่จะใช้เฉพาะการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเท่านั้น หรือแล้วแต่จะมีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น แต่ตอนนี้จากประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี 2560 ได้ระบุไว้เพียงใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจะจัดสอบภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอบผ่านเพียงครั้งเดียวสามารถนำผลการสอบไปใช้ได้ตลอดชีวิตตามระดับคุณวุฒิ ซึ่งแบ่งเป็น “ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี” (ปวช.-ปวท.-ปวส.) และ “ระดับปริญญาตรี” ผลสอบภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรมระดับคุณวุฒิสูงกว่าใช้แทนคุณวุฒิระดับต่ำกว่าได้เช่นเดียวกับ ภาค ก. ก.พ.

ในความเป็นจริงในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการมีภาค ก. หลายแบบ ถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนในกระทรวง ทบวง หรือกรม จะต้องสอบผ่านภาค ก. ก.พ. ก่อน จึงจะสามารถสมัครสอบภาค ข. แต่ถ้าเป็นข้าราชการประเภทอื่น เช่น ข้าราชการทหาร ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน จะไม่รับผลการสอบผ่านภาค ก. ก.พ. นั่นคือจะสอบผ่านภาค ก. ก.พ. หรือไม่ “ไม่สำคัญ” เพราะสมัครได้ทุกคน และในการสมัครแต่ละครั้งทุกคนต้องเข้าสอบทั้งภาค ก. และ ภาค ข. ใหม่ทุกคน ทุกครั้ง อาจจะสอบวันเดียวกันหรือคนละวัน แต่จะไม่มีการเก็บผลการสอบภาค ก. ไว้ เหมือนกับ ภาค ก. ที่จัดสอบโดยสำนักงาน ก.พ. ที่เก็บผลการสอบผ่านไว้ให้ท่านได้ใช้ตลอดชีวิตจากการสอบผ่านภาค ก. กับสำนักงาน ก.พ. เพียงครั้งเดียว ตามระดับคุณวุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และสามารถใช้ใบรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ก.พ. ระดับคุณวุฒิสูงกว่าแทนภาค ก. ก.พ. ระดับคุณวุฒิต่ำกว่าได้ ซึ่งในอดีตก็เคยมีภาค ก. ท้องถิ่นด้วย แต่มีอายุเพียง 2 ปี และหลังจากบัญชีหมดอายุไม่นานก็มีประกาศยกเลิกตามมาและไม่มีการจัดสอบเฉพาะ ภาค ก. ท้องถิ่นอีกเลย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดังนี้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือ เกณฑ์การวัดผล เนื่องจาก สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้เก็บผลคะแนนเป็นจำนวนข้อที่ทำได้ เพียงแต่สอบผ่านเกณฑ์ตัด 60% ก็ถือว่าผ่าน เมื่อท่านไปสอบภาค ข. ที่มีการรับผลการสอบภาค ก. ก.พ. จึงไม่มีการนำคะแนนส่วนของภาค ก. ที่เคยสอบกับสำนักงาน ก.พ. มาร่วมในการจัดลำดับขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ ซึ่งจะแตกต่างกับส่วนราชการที่รับสมัครสอบโดยไม่รับผลการสอบผ่านภาค ก. โดยสำนักงาน ก.พ. โดยจะนำคะแนนทั้งภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. มารวมกันแล้วจึงจะจัดลำดับขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ ในเงื่อนไขที่ทุกภาค ไม่ว่าจะ ก. ข. หรือ ค. จะต้องผ่านเกณฑ์ตัด 60% ด้วยเช่นกัน

ข้อสังเกตที่น่าสนใจสำหรับผู้เตรียมสอบเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม หลักสูตรการสอบ ภาค ก. ของสำนักงานศาลยุคิธรรม จะมีส่วนที่แตกต่างกันชัดเจนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรการสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ที่ทั้งผู้สมัครสอบระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หรือระดับปริญญาตรีต้องสอบ คือส่วนของวิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น ที่มีคะแนนเต็มถึง 20 คะแนน เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้น ที่ไม่มีในหลักสูตรการสอบภาค ก. ก.พ. ส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีเหมือนกัน โดยมีสัดส่วนคะแนนวิชาความสามารถทั่วไป 100 คะแนน วิชาภาษาไทย 50 คะแนน และวิชาภาษาอังกฤษ 30 คะแนน

เมื่อมีการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันฯ บรรจุเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมในส่วนของภาค ข. เกณฑ์การตัดสินต่อไปนับจากนาทีนี้ จะพิจารณาเฉพาะคะแนนเฉพาะคะแนนในภาค ข. และ ภาค ค. เพื่อจัดลำดับขึ้นบัญชีเรียกบรรจุเท่านั้น ภาค ก. เพียงตัดผ่านเกณฑ์ 60% เรื่องนี้ท่านที่สมัครสอบควรทราบเพื่อจะได้จัดสรรและให้ความสำคัญในการเตรียมตัวสอบอย่างเหมาะสม แต่ถึงแม้ผลคะแนนภาค ก. จะไม่นำไปนับรวมในการจัดลำดับขึ้นบัญชีเรียกบรรจุ แต่หากสอบไม่ผ่านเกณฑ์ตัด 60% ภาค ข. ที่ทำคะแนนได้มาเพียงใดก็ไร้ความหมาย

ในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค. นี้ ทางสำนักงานศาลยุติธรรมยังคงรับผลการสอบภาค ก. ก.พ. คือสามารถนำผลการสอบภาค ก. ก.พ. ใช้แทน ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรมได้ แต่ไม่สามารถนำผลการสอบภาค ก. ศาลยุติธรรมไปใช้แทนการสอบ ภาค ก. ก.พ. ในหน่วยงานนอกสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่ว่าหากทางสำนักงานศาลยุติธรรมมีการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาค ก. ในแต่ละระดับวุฒิการศึกษาของสำนักงานศาลยุติธรรมไปแล้วสักระยะ อาจจะไม่รับผลการสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. อีกต่อไป เพราะหากจะยังรับจะจัดทำทะเบียนของตัวเองไว้ทำไมละครับ ^^

สมัครงาน สำนักงานศาลยุติธรรม งานราชการ กรุงเทพมหานคร สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัคร สอบ สำนักงานศาลยุติธรรม2560 สอบ สำนักงานศาลยุติธรรม 60 ehenbook.com สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานศาลยุติธรรม :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานศาลยุติธรรม คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments