ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -28 ก.พ. 2560 |


ฝากประชาสัมพันธ์

ก.พ.

ก.พ.

ลิงค์: https://iqepi.com/37209/ หรือ
ตำแหน่ง: ลงทะเบียนสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ(ผู้ประสบภัย)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ก.พ. – 28 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.ทั่วประเทศ

ก.พ. ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การลงทะเบียนรับสิทธิสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นกรณีพิเศษ : กรณีผู้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปสอบวิชาภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐

ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศให้ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2559 แต่ไม่สามารถเดินทางไปสอบวิชาภาษาอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ได้ ให้ลงทะเบียนรับสิทธิสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 เป็นกรณีพิเศษ

ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา พัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี และยะลา ตามฐานข้อมูลผู้สมัครสอบ ซึ่งประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปสอบวิชาภาษาอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ได้ หรือหากไม่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ต้องแสดงหลักฐานประกอบยืนยันว่าเป็นผู้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ในขณะนั้นจริง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เว็บไซต์ (คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง) และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยทางสำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 22 มีนาคม 2560 และดำเนินการจัดสอบในวันที่ 2 เมษายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประกาศผลสอบวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

**ในวันสอบผู้เข้าสอบจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

  1. “ใบคำร้องขอเข้าสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษ ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด (อยู่ส่วนท้ายของประกาศ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ที่รับสมัครสอบ)
  2. หลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ในขณะนั้นจริง เช่น บัตรโดยสารทุกประเภท หนังสือรับรองจากทางราชการ (ผู้รับรองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ตนปฏิัติงาน หรือภาพถ่ายของตนเองขณะประสบหรือได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ ฯลฯ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

สำเนาเอกสารทุกฉบับผู้ลงทะเบียนจะต้องเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ วันที่ ระบุเลขบัตรประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

สมัครงาน ก.พ. งานราชการ ทั่วประเทศ ก.พ. รับสมัคร สอบ ก.พ.2560 สอบ ก.พ. 60 ehenbook.com ก.พ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ก.พ. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments