กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ม.ค. -3 ก.พ. 2560 |


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/37079/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,786-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงมหาดไทยมุกดาหาร

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร)
อัตราเงินเดือน : 18786 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป -พิจารณาจากความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในและต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของจังหวัดมุกดาหาร
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง -พิจารณาจากความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ภาคปฏิบัติ -ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Ms.Word, Excel Power Point และ internet) ทดสอบตัวอย่างงาน ด้วยคอมพิวเตอร์ฯ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– สมรรถนะ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง -พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 7.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนแบบอัตนัย/สอบปฏิบัติฯ/สอบสัมภาษณ์) รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 7.2 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้พิจารณา ดังนี้ (1) ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (2) หากคะแนนในการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (3) หากคะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ได้คะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (4) หากคะแนนจากการประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า (5) หากคะแนนจากการประเมินภาคปฏิบัติทดสอบตัวอย่างงานด้วยคอมพิวเตอร์ฯ เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

สมัครงาน กระทรวงมหาดไทย งานราชการ มุกดาหาร กระทรวงมหาดไทย รับสมัคร สอบ กระทรวงมหาดไทย2560 สอบ กระทรวงมหาดไทย 60 ehenbook.com กระทรวงมหาดไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงมหาดไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments