ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ธ.ค. -19 ม.ค. 2560 |


ฝากประชาสัมพันธ์

ศิริราชพยาบาล

ศิริราชพยาบาล

ลิงค์: https://iqepi.com/36974/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-19,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ธ.ค. – 19 ม.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศิริราชพยาบาลกรุงเทพมหานคร

ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครสอบ

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะของตำแหน่งงาน
1.บริหารจัดการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและจัดทำเอกสาร มคอ
2.บริหารจัดการการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
3.ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.จัดการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม ติดต่อนัดหมาย จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม
5.จัดทำฐานข้อมูลด้านบัณฑิตศึกษาและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน
6.บริหารจัดการเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และช่องทางอื่น การจัดเตรียมสไลด์และคลิปนำเสนอ และงานด้านไอที
7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
8.ปฏิบัติงานด้านสำนักงาน งานสารบรรณ งานเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร ฯลฯ
9.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และการบริหารจัดการ
2.ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4.มีความรู้ความสามารถในการกำกับดูแลหรือจัดกิจกรรมนักศึกษาและชื่นชอบในงานกิจกรรมนักศึกษา
5.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป กรุณาแนบมาด้วยหากไม่มีไม่รับพิจารณา)
6.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Word, Excel, Powerpoint) และ Internet ได้ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านการจัดทำเว็บไซด์จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณา
7.รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
8.มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อประสานงาน
9.เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

สมัครงาน ศิริราชพยาบาล งานราชการ กรุงเทพมหานคร ศิริราชพยาบาล รับสมัคร สอบ ศิริราชพยาบาล2560 สอบ ศิริราชพยาบาล 60 ehenbook.com ศิริราชพยาบาล เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศิริราชพยาบาล :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 26 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ศิริราชพยาบาล คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments