ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 5 พ.ย. -6 พ.ย. 2559 |ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://iqepi.com/36421/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 28,500-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ย. – 6 พ.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ความรับผิดชอบหลัก
● ศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์สถาบันการเงิน และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินเพื่อใช้ออกและประเมินผลกระทบของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
● การพัฒนาแบบจำลองที่ใช้ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลสามารถประเมินความเหมาะสมของการใช้แบบจำลองในระบบการเงินไทย และการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ในระบบสถาบันการเงินเชิงลึกเพื่อชี้ประเด็นด้านนโยบายที่เหมาะสมและทันกาล
● การร่วมตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติการใช้แบบจำลองในการดำรงเงินกองทุนภายใต้ Basel II, แบบจำลองทางการเงินและอนุมัติประเภทและนวัตกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
● การเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านระบบการเงิน และการธนาคารรวมถึงเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล
● การให้ความรู้แก่บุคลากรภายในและภายนอกเกี่ยวกับเครื่องมือเชิงปริมาณและแบบจำลองในการวิเคราะห์ระบบสถาบันการเงิน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือวิศวกรรมการเงิน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา (GPA) ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า *ในกรณีหากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
● ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
● หากมี Certificate ด้านการเงิน [FRM, CFA, CISA (การเงิน) อย่างใดอย่างหนึ่ง] จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● มีความรู้ความเข้าใจระบบสถาบันการเงิน
● มีความรู้เชิงลึกด้านเศรษฐมิติ และ/หรือ การวิเคราะห์และเทคนิคเชิงปริมาณ
● สามารถใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์/สถิติ/เศรษฐศาสตร์ เช่น MATLAB Mathematica SPSS R Eviews Stata หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน
● มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ การประเมินภาพรวมและการจับประเด็นได้ดี
● มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
● มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
● สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันและความคาดหวังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบ
● สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง (14 พฤศจิกายน 2559)
● สอบจิตวิทยา (14 พฤศจิกายน 2559)
● สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย2559 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 59 ehenbook.com ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 14 พ.ย. 2559
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments